Wpływ mediów społecznościowych na nasze relacje

Wpływ mediów społecznościowych na nasze relacje i zdrowie psychiczne: co mówią badania?

Wstęp

W ostatnich latach media społecznościowe stały się ważnym elementem życia społecznego i kulturowego, a wraz z nimi pojawiły się nowe problemy i wyzwania, w tym zmniejszenie ilorazu inteligencji, problemy w związkach oraz zaniki bliższych relacji międzyludzkich. Coraz więcej badań naukowych wskazuje na fakt, że korzystanie z mediów społecznościowych może wpłynąć na nasze życie w sposób niekorzystny, szczególnie w przypadku osób, które spędzają na nich dużo czasu. W niniejszym artykule przedstawimy przegląd badań naukowych dotyczących wpływu mediów społecznościowych na nasze IQ i związki międzyludzkie.

Wpływ mediów społecznościowych na IQ

Wielu naukowców zauważyło, że korzystanie z mediów społecznościowych może mieć negatywny wpływ na iloraz inteligencji, czyli IQ. Przede wszystkim, media społecznościowe są często powierzchowne i łatwe do przyswojenia, co może prowadzić do braku wystarczającej stymulacji umysłowej i intelektualnej. Ponadto, osoby, które korzystają z mediów społecznościowych zbyt często tracą koncentrację i skupienie, co może prowadzić do pogorszenia wyników w testach IQ.

Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Cornella, osoby, które spędzają dużo czasu na mediach społecznościowych, mają tendencję do wykazywania mniejszej wydajności intelektualnej w złożonych zadaniach, takich jak rozwiązywanie problemów matematycznych czy kreatywnych. Odkryto również, że osoby, które korzystają z mediów społecznościowych zbyt często, mają tendencję do wykazywania mniejszej zdolności do zapamiętywania informacji oraz gorszych wyników w testach czytania ze zrozumieniem.

Według innych badań opublikowanych w czasopiśmie „Plos One” w 2018 roku, regularne korzystanie z mediów społecznościowych może prowadzić do spadku IQ, a efekt ten jest szczególnie widoczny u osób z niższym początkowym IQ. Badacze stwierdzili, że jest to spowodowane tym, że korzystanie z mediów społecznościowych może wpłynąć na naszą zdolność do koncentracji, przetwarzania informacji i rozwiązywania problemów.

Wpływ mediów społecznościowych na problemy w związkach

Oprócz wpływu na IQ, nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych może prowadzić również do problemów w związkach. Z jednej strony, częste sprawdzanie profilów partnera, kontrolowanie jego aktywności w Internecie i podejmowanie decyzji na podstawie tego, co widzi się w sieci, może prowadzić do niezdrowej kontroli i podejrzliwości, co może z kolei prowadzić do problemów w związku.
Z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Kalifornijski wynika, że korzystanie z mediów społecznościowych może prowadzić do większej ilości kłótni i nieporozumień między partnerami, a także zwiększać ryzyko zdrady. Ponadto, wiele osób, które korzystają z mediów społecznościowych, ma tendencję do porównywania swojego życia z życiem innych co nie jest też dobre do naszego zdrowia psychicznego.
Media społecznościowe mogą również prowadzić do zwiększenia ryzyka zdrady. Według badań przeprowadzonych przez zespół z Uniwersytetu Guelph w Kanadzie, korzystanie z Facebooka i innych mediów społecznościowych może zwiększać ryzyko zdrady, zwłaszcza jeśli osoba korzystająca z tych platform ma już problemy w związku. Badania te wykazały, że osoby, które korzystały z Facebooka częściej i spędzały więcej czasu na tej platformie, były bardziej podatne na zdradę.

Wnioski

Badania pokazują, że nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych może prowadzić do szeregu problemów, w tym do spadku ilorazu inteligencji i problemów w związkach. W dzisiejszych czasach, kiedy media społecznościowe są tak powszechne i łatwo dostępne, ważne jest, aby być świadomym potencjalnych zagrożeń i nauczyć się korzystać z tych narzędzi w sposób odpowiedzialny.

Jako społeczeństwo musimy również podjąć działania mające na celu zmniejszenie szkód wynikających z nadmiernej ekspozycji na media społecznościowe. Firmy technologiczne mogą odegrać ważną rolę w ograniczeniu szkód poprzez wprowadzenie narzędzi, które umożliwią użytkownikom kontrolowanie swojego czasu spędzanego w sieci które mogą prowadzić do uzależnienia i poważnych konsekwencji zdrowotnych jak i w relacjach międzyludzkich.

Jednak, jak stwierdzają eksperci, korzystanie z mediów społecznościowych nie musi prowadzić do obniżenia inteligencji i problemów w związkach. Wszystko zależy od umiejętnego korzystania z tych narzędzi oraz od indywidualnego podejścia do nich. Istotne jest również, aby zawsze pamiętać o konsekwencjach swoich działań, zarówno w świecie wirtualnym, jak i realnym.

Na podstawie:

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2167702617723376

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956797616678438

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214003227

https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cyber.2012.0424

https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cpb.2008.0263

Młode pokolenie a sex web cam

Dodaj komentarz

20 − sześć =